Her yıl 2 milyona yakın aday YGS'ye giriyor. Üniversite maratonunun ilk aşaması olup, LYS ardından puanlarına da %40 etkide bulunduğu amacıyla her adayın hayallerine ulaşması amacıyla kritik role sahip bir sahip.
Bende sizin amacıyla YGS de en çok bozukluğun çıktığı ilk 10 hususyu araştırdım. Ortalama olarak 160 sorudan 79’unun bu hususlardan çıktığını düşünecek olursak, önemi net bir şekilde meydana çıkmakta. Peki, bu YGS hususlarına hakim olmak size nasıl bir üstünlük kazandıracak?
Hesaplamalarım sonucunda, bu 10 mevzuya hakim olan ve tam performans gösteren bir aday, sınavda diğer bir soru yapmasa dahi ham puan olarak 300-340 arasında bir puan alma ihtimaline sahip (ki bu da 100.000 ile 260.000 arasında bir sıralamaya denk geliyor. Yani adayın ilk %5-10luk dilim içersinde bulunduğunu göstermekte)

Daha çok meraklandırmadan YGS’de çıkan en mühim 10 hususnun listesine geçeyim:

Sayılar : Doğal sayılar, tam sayılar, modüler aritmetik, rasyonel sayılar, gerçek sayılar, mutlak değer, üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran/orantı ve sorunlar hususlarını amacıylae alan bu asli husus 9. Sınıfta öğretilen ve adayların bütün lise ömürleri süresince kolay yapma şanslarının bulunduğu bir husus. Temel Matematiğin nerdeyse yarısını amacıylae alan bu bölgede soruların %30’u kolay, %35’i orta, %35’i ise zor civarda.

Paragraf Bilgisi: Seçilmiş metin ve metin parçalarda paragrafın anlatımı, yapıları, mana ve ana düşünce. Yorum yeteneği ve okuduğunu manaaya dayalı bu seksiyon sınavda vakit almakta ve bilhassa son yıllerde adayları zorlamakta. %35’i kolay, %55’i orta, %10’u ise zor civardadir.

Cümle Bilgisi: Özellikle cümlede mana, heves ve heves cümleleri, cümlenin ögeleri ve metinde kazandıkları manalara göre cümleler sorularını kapsamaktadır. Hem yorum hem de bilgi sorularından meydana gelen cümle bilgi kapasitesi sorularının %65’i kolay, %25’si orta, %10’u da zor civarda.

Doğal Sistemler: Coğrafya’nın asli hususlarından 9. Sınıf natural sistemler hususları her yıl YGS sınavlarında mühim rol oynayan hususlardan. Ağırlıklı olarak harita bilgi kapasitesi, hususm sistemleri, izohipsler, dünyanın biçimi ve hareketi, hava hali ve iklim elemanları ve iç ve dış kuvvetler hususlarını araştıran bu ünite çoğunluklu olarak bilgi ve hesaplama sorunlarinden oluşuyor. %60’ı kolay, %30’u orta, %10’u ise zor civardan çıkıyor.

Bileşikler: Bileşik formüllerin yazımı, iyonik ve kovalent bağlar, polarlık, organik bileşikler hususlarını amacıylae alan bileşikler ünitesi Kimya’nın vazgeçilmez hususlarından. %25’inin çıktığı bileşikler hususu sorularının zorluk dağılım: %60 kolay, %30 orta, %10 zor.

Kelime Bilgisi: Ağırlıklı olarak kelime öbeklerinde mana sorularında oluşmakta. Bu sorularda yakalayacağımız iyi performans, sınavın geri kalan alanı amacıyla de mühim bir moral kaynağı olacaktır. Soruların %40’ı kolay, %50si orta ve %10’u da zor civarda.

Anlatım Bozuklukları ve İmla Kuralları: Adayların ilköğretimden beri sıksık haşır neşir oldukları bu husus YGS sınavında da karşımıza çıkıyor. %90’ı kolay, %10’u ise orta zorlukta olup netlerinizi artırmanız amacıyla uygun bir fırsat.

Olasılık  ve İstatistik: Permütasyon, kombinasyon, binom açılım gibi asli kavramların yanısıra mümkünlülüğü da kapsıyor. Çıkan soruların zorluk dağılımı ise %15 kolay, %45 orta ve %40 zor civarda.

Hücre : Biyoloji’nin asli hususu olan Hücre ünitesi geniş kapsamı sebebiyle ilgi çekiyor. Hücrenin yapısı, canlıların bileşenleri, hücre çeşitleri (ökaryot, prokaryot, bitki, hayvan) hususlarını amacıylae alan bu ünite YGS biyoloji sorularının nerdeyse %25’ini oluşturuyor. %30’u kolay, %40’ı orta ve %30’u zor civarda olan sorular çoğunluklu olarak bilgi bazlı.

Madde ve Özellikleri: 11. Sınıf madde ve bilhassari hususları, yani katı, sıvı ve gazlarda basınç ve ısı alışverişi, YGS Fizik sorularının olmazsa olmazları. 11 sınıf hususu olması sebebiyle soruların %65’i orta, %35’i ise zor civarda.
Kolay bir YGS geçirmeniz dileğiyle...

Tıkla WhatsApp'tan Yaz