Günümüzün küreselleşen, büyüklerin kendi olduğu yerle yetinmeyerek diğer ülkelere de saldırı ettiği ve diğer rakip firmaları yutmaya çalıştığı bir arena durumunu alan iş aleminde hayatiyetini devam ettirmek cidden zorlaşmaktadır. Bir tür harp durumu gibi algılanabilecek olan bu duruma karşı işletmelerimiz ve firmalarımızın kendi savunma mekanizmalarını geliştirmeleri gerekmektedir. Öncelik ile kendi içlerinde öz yapı ve dinamiklerini dayanıklı duruma getirenlerin daha avantajlı ve rekabetçi olacakları unutulmamalıdır.

Bu noktada bilhassa idare kadrolarına çok iş düşmekte, ilk ve en mühim mesuliyet onlara kalmaktadır. Yapılan incelemeler yöneticilerin organizasyon içi çatışmalarla çok ilgilenmek, mesailerinin fazlasını onlara ayırmak mecburiyetinde kaldıklarını göstermiştir. Örgütsel davranış biliminde mühim bir yere sahip olan ve disiplinler arası bir husus olan Çatışma Yönetimi, bugünkü aleminde verimli kullanıldığında olumlu ilerlemelere vesile olabilecek argümanlar taşıyan bir yapıdadır.

Çatışma olgusunun değerlendirmeye alınıp kullanılabileceği dört ana nokta vardır. Bunlar,

  • İç Çatışma (Intrapersonal Conflict),
  • Kişilerarası Çatışma (Interpersonal Conflict),
  • Örgütsel Çatışma (Intragroup Conflict),
  • Gruplararası Çatışma (Intergroup Conflict).

Birinci çatışma hâli bireyin kendi iç aleminde yaşadığı ve daha çok psikoloji, psikiyatri gibi disiplinleri ilgilendiren bir durumdur. İkinci çatışma hâli genelde iki şahıs arasında yaşanan durumu inceler. Üçüncü ve dördüncü haller ise hususmuzu direkt olarak ilgilendiren teşkilatsel çatışmanın içersinde kabul edilebilecek olan iki ayrı durumdur. Birincisi teşkilat içersinde şahıslar arası ya da teşkilat içersinde hizipler arası gibi alt dallara ayrılabilir, öteki ise teşkilatlerarası olup daha kapsamlı ve daha çetrefilli bir hususdur.

Örgütsel davranış alanının hususu olan teşkilat içi çatışma işletmelerin, kurumların en çok ilgilendiği bir husus olup yöneticilerin en büyük idare sorunlarındandır.
Çatışma durumunun yönetilmesi sağlanarak güç devşirme, sahip olunan pozisyonunu muhafaza etme ya da daha üst bir hususma yükselme gibi pek çok çıkar ve veri elde etme imkânı aranmaktadır. Sonuç olarak  hem pazarlık kuvveti elde etme ya da sahip olunan kuvveti muhafaza ederek sürdürme imkânı sağlanmış olmaktadır

Tıkla WhatsApp'tan Yaz