Matematik dersinde sözel anlatım gerektiğince kısadır. Matematik dersini bireysel olarak çalışmak zordur. Bu amaçla dersi iyi dinlemek öğrenmenin en mühim adımıdır. Verilen kuralları kavramadan ve mantığını anlamadan soruları çözüme ulaştırmak pek olası değildir.

Önce kural öğrenilmeli, numune sorular çözülmeli, çözümlü numune sorular varsa onların çözümleri incelenmeli. Bunlar gerçekleştirdikten sonra konuyu pekiştirmek amacıyla bol bol soru çözülmelidir. Geometri dersi ise yorum ve bakış açısı gerektirdiğinden, kolay artıkça şekillerden hayal edebilmeniz ve çözüm yolları üretmeniz kolaylaşacaktır. Konuları işleniş sırasına göre çalışmanız mühimdir. Çünkü geometride konular birbiriyle daha çok bağlantılıdır.

Biyoloji dersi sayısal dersler içersinde yer almasına karşın daha çok sözel bir derse benzer. Sınav soruları genelde bilgi sorularıdır. Muhakeme sorusu azdır. Bazı öğrenciler Latince kelimelerin çok olması gerekçesiyle biyolojiden ürker. Ancak öğretmenlerinizin anlattıklarını ilgiyle takip ettiğiniz ve derse hazırlıklı geldiğiniz prosese bu dersten çok verimli neticeler alabilirsiniz.

Biyoloji dersinde not tutmak öğrenmeyi kolaylaştırır. Oldukça çok kavramın yer aldığı bir ders olan biyolojide dikkatli olmak ve kavramlar arasındaki farkı bilmek gerekir.

Kimya dersinde üniteler arasındaki bağlantıları açık ve net şekilde görebilirsiniz. Bir ileri ünite bir önceki ünitenin üstüne inşa edilir. Bu amaçla hususları günü gününe öğrenmek daha ileri hususları öğrenmenizi kolaylaştırır. Kimya dersinde çözümlü numuneleri iyi incelemelisiniz.

Benzer soruları bularak kendiniz de çözmeyi deneyiniz. Önceki senelere ait soruları incelemeniz hangi hususların daha mühim bulunduğu konusu ile ilgili size düşünce verir. Formülleri ezberlemek yerine mantığını kavramaya çalışınız.

Fizik dersine gelince başarılı olmak amacıyla derse hazırlıklı gelmelisiniz. Öğretmenin işleyeceği konulara şu şekilde bir göz atmanız, katagoride anlatılanları öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

Derste öğretmeninizin numune olarak çözdüğü soruları evde bir kez daha çözmeniz konuyu pekiştirmenizi kolaylaştıracaktır. Öğrenmekte güçlük çektiğiniz hususları değişik kaynaklardan çalışmanız yararınıza olacaktır. Zamanı daha iyi kavramak amacıyla üstadın güzel görüşleriyle konumuzu özetleyelim.

Whatshapp