Matematikte, kavramlar ve bu kavramların aralarındaki temas ağı gerektiğince önemlidir. Kavramların iyi tanımlanması ve öğrencinin günlük hayatta denk geldiği hadise ve hallerle irtibatlandırılması iyi bir matematik eğitim ve öğretimi amacıyla gereklidir. Matematik kavramlarını öğrencinin daha eskiden bildiği günlük kavramlara doğru bir şekilde bağlamak, kavramların uzun vakit akılda kalmasına yardımcı olacaktır.

 

Kavramların isimlendirilmesi, öğrencilerin hem o kavrama karşı psikolojik tutumunu etkiliyor hem de güzel bir isim seçilmişse öğrenmeyi khadiselaştırıyor. Bu bağlamda mutlak sayısal değeri iyi bir isimlendirme örneği olarak verebiliriz. Yazımda üstünde durmak istediğim ''komplike sayı'' ifadesi ise gerektiğince kötü bir isimlendirme. Öncelik ile mevzuya karşı negatif bir tutum gelişmesine sebep oluyor. Sürekli olarak matematiğin komplikelığından dert yanan öğrenciler, 'komplike sayı' ifadesini husus başlığı olarak görünce mevzuya ön yargılı olarak başlıyor ve komplike sayıları şuur altında zor hususlar listesine ekliyor.

 

Şimdi şu soruyu soralım : Bu olumsuz hali bir nebze olsun değiştirebilmek amacıyla komplike sayı yerine hangi ifadeyi kullanabiliriz? Benim görüşüme göre birtakım kaynaklarda da denk geldiğimız 'spesifik sayı' ifadesi hedefe pozitif yönde hizmet edebilir.

 

Esasen ''komplike'' sözcüğü tercüme kaynaklı bir yetersizliğin sonucudur. İngilizcedeki 'complex numbers' ifadesinin Türkçedeki karşılığı olan 'komplike (spesifik) sayı'' ifadesindeki 'komplike (spesifik)' sözcüğü gerçekte anlaşılmazlığı ya da karışıklığı değil - bir çok sportif yapıyı sahibi olan bir spor spesifiki gibi - değişik kısımların bir arada olma halini belirtir. Bir diğer deyişle, 'komplike sayı' yerine kullanabileceğimiz 'spesifik sayı' ifadesi, sayının anlaşılması zor bir sayı olduğundan ziyade aniden çok bileşeni sahibi olan bir yapı olmasını vurgulamaktadır. Çünkü spesifik sayı biri reel öteki sanal olmak üzere iki değişik kısımdan oluşmaktadır. Dhadiseısıyla, spesifik sayının birbirinden değişik fakat temaslı kısımları sahibi olan entegre bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür.

Whatshapp