Yazımıza şu soruyla başlama gereğini hissediyoruz.; Gerçekten özel ders başarılı olmamız amacıyla bir can kurtarıcımıdır?  Elbette ki başarıyı etkileyen ve şayet imkanlarımız el veriyorsa kesinlikle uğramamız gereken bir limandır. Alanında uzman, formasyon sahibi ve deneyimli bir eğitimciyle istenilen amaca ulaşılacağından kuşku yoktur. Fakat, istenilen amaca ulaşılabilmesi amacıyla tüm olumlu şartları yalnızca eğiticiden beklemek biraz insafsızlık olur. Başarıya ulaşmak amacıyla tüm argümanların tam olması ve kusursuz kullanılması gerekmektedir. Herkes üstüne düşen görevi, mesuliyet bilinciyle kusursuz yaparsa, başarı raslantı başarısızlık talihsizlik olmaktan çıkar ve başarı lezzetli bir meyveye dönüşür.

 

Yukarıda bahsettiğim mevzuyu biraz daha açacak olursak, "ben yığınla para verdim, namacıyla başaramadım?" sorusunun faturası yalnızca eğiticiye kesilmemelidir. Para başarı amacıyla bir anahtar değildir. Çok çalışmak ve çok vakit harcamakta başarıda tek başına bir değişken değildir. Etkili, disiplinli ve kendini tanıyarak çok çalışmak başarıyı yanında getirir. Bu sebeple, bir eğiticiden özel ders talep edildiğinde her şeyi eğiticiden beklemek biraz insafsızlık olacaktır. Özel ders bir hizmettir, talep eden kendi kusurlarını bilerek bu hizmetten faydalanırsa başarıya ulaştırır.  Bu sebeple, özel ders isteği olan bir bireyin ilk olarak kendini iyi tanıması, eksiklerini bilmesi ve bu eksikleri giderebilecek bir eksperden yardım alması işleri biraz daha basit duruma getirecektir. Aksi taktirde, kendime özel bir hoca tutar bu güne kadar kaçtığım yapmadığım mesuliyetlarımı parasını verdiğim hocaya yükler ve beni başarıya ulaştır dersek, boşuna para ve vakit kayıbına sebep vermiş oluruz.

 

Söylemek istediklerimi toplayacak olursam, özel ders yukarıda bahsettiğim şartlar sağlanmadığı prosese hem eğitimciyi hemde öğrenciyi başarıya ulaştırmayacaktır. Sorumluluklarının bilincinde olan bireyler, lüzumlu argümanları doğru kullandığında, başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu halde özel ders kurtarıcı bir can simidi olmaktan çıkıp, başarıya ulaştıran mühim bir basamak olacaktır.

Whatshapp